Budowa domu – do czego potrzebny jest Geodeta?

Geodezja Zator

Mając w planach budowę domku jednorodzinnego, często pierwszym krokiem na jaki się decydujemy jest zakup działki. Jako kupujący powinniśmy dowiedzieć się czy działka ma granice prawne, czyli czy były na niej wykonywane czynności geodezyjne (np. podziały, wznowienia) efektem czego są zastabilizowane znaki graniczne(np.  kamienie graniczne)

Pierwszą dokumentacją sporządzaną przez geodetę w procesie budowy domu jest „Mapa do celów projektowych”

Geodeta dokonuję aktualizacji mapy zasadniczej, którą dysponuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Aktualizacja dotyczy zarówno działki przedmiotowej( czyli tej na której w przyszłości ma stanąć budynek) jak również obszaru w okól niej- pas co najmniej 30 metrów (chyba, że są przesłanki ku temu by obszar objęty aktualizacją był szerszy, np. uzbrojenie terenu znajduję się w większej odległości, wtedy należy zaktualizować większy obszar)

Po pomiarze kompletowana jest dokumentacja, która w formie operatu technicznego składana jest do Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po kontroli operatu technicznego, mapy są uwierzytelniane a następnie przekazywane inwestorowi.

Kolejnym etapem prac geodezyjnych jest tyczenie obiektu budowlanego. Geodeta otrzymuje od inwestora projekt sporządzony na uprzednio wykonanej mapie do celów projektowych.

Tyczenie jest pierwszą czynnością która zostaje wpisana do dziennika budowy.

Geodeta wytycza elementy, które wcześniej zostały ustalone z kierownikiem budowy (mogą być to np. osie, bądź obrys budynku), ponieważ to właśnie on w dalszym etapie będzie pracował  na wytyczonych punktach.

Tyczenie podobnie jak mapa do celów projektowych jest to praca geodezyjna, która podlega zgłoszeniu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  Po przyjęciu operatu do zasobu geodezyjnego, na mapach już w tym momencie pojawia się budynek ( jednak jest on wrysowany przerywaną linią ) a także dokonana jest zmiana użytku gruntowego na Bp (czyli zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)

Po zakończeniu budowy, geodeta wykonuję kolejną z prac geodezyjnych– pomiar powykonawczy budynku.

W trakcie tej pracy wykonywany jest pomiaru, który stanowi podstawę do wniesienie nowych elementów na mapę zasadniczą oraz dostarcza informacji o nowo powstałym obiekcie w ewidencji gruntów i budynków.

Ta praca podobnie jak wcześniejsze zostają zgłoszone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sporządzenie dokumentacji jest konieczne do odbioru budynku.