• Informacje
  • Geodezyjne zmiany prawne od 1 stycznia

    1 stycznia 2017 roku zmienia się prawo dotyczące m.in. mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków, infrastruktury informacji przestrzennej czy Geoportalu. Zgodnie z art. 53b Prawa geodezyjnego i kartograficznego „organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. […]