Mapa do celów prawnych

Mapa do celów prawnych wykonywana jest m. in. gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów (np. w księdze wieczystej nie jest uwidoczniony podział nieruchomości), przy zakładaniu księgi wieczystej.