Ustalenie przebiegu granic

Ustalenie przebiegu granic dokonuję się w sytuacjach jeżeli brak jest dokumentacji umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych