• Podział nieruchomości
  • Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów które nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

    Co zyskujemy dzieląc Naszą nieruchomość opisywaliśmy we wcześniejszym artykule dotyczącym podziału nieruchomości objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Tym razem zajmiemy się działkami dla których brak jest takiego planu. Nieruchomości dla których nie sporządzono MPZP również można dzielić, z tym że proces ten się troszkę bardziej wydłuża, ponieważ są nam potrzebne dodatkowe dokumenty, o których nie […]

  • Podział nieruchomości
  • Jak wykonać podział nieruchomości dla terenów które są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

    W celu zwiększenia atrakcyjności  gruntu, a  także podniesienia wartości nieruchomości dokonuje się podziałów dużych działek na mniejsze. Mniejsze działki szybciej znajdują kupca, ponieważ niejednokrotnie osoby będące zainteresowane zakupem działki szukają jej na wymarzony domek z ogródkiem. Podział działki w praktyce jest procesem złożonym i zależnym od kilku czynników, m. im. czy obszar na którym znajduje […]