Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości polegają na wydzieleniu z istniejącej działki ewidencyjnej, nowych (co najmniej dwóch) działek wraz z nadaniem im nowych oznaczeń.

Podziały nieruchomości w zależności od możliwości realizowane są zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli obszar na którym znajduję się działka nie ma sporządzonego takiego planu podział nieruchomości wykonywany jest na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Istnieją również sytuacje gdzie podział nieruchomości odbywa się niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego.