Wznowienia znaków granicznych

Znaki graniczne podlegają ochronie prawnej jednak zdarzają się sytuację iż ulegają one zniszczeniu, uszkodzeniu bądź przesunięciu.

Wznowienie granic ma na celu ustalenie ich pierwotnego położenia na podstawie dokumentów znajdujących się w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej