Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Ostatnim etapem prac geodezyjnym przy budowie budynku (innego obiektu budowlanego) jest jego pomiar powykonwaczy.

Po zakończeniu budowy należy wykonać inwentaryzację obiektu, która stanowi podstawę do wniesienia nowych elementów na mapę zasadniczą oraz dostarcza informacji o nowo powstałym obiekcie w ewidencji gruntów i budynków.

Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do odbioru technicznego wybudowanego obiektu