Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Kolejnym krokiem „geodezyjnym”, po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wyznaczenie na gruncie położenia budynku (innego obiektu budowlanego), które zostało wcześniej uzgodnione w projekcie.

  • Wytyczeniu i utrwaleniu na gruncie podlegają:
  • osie obiektów budowlanych
  • charakterystyczne punkty projektowanego obiektu
  • repery robocze

Przy tyczeniu sieci uzbrojenia terenu zadaniem geodety jest wyznaczenie osi wybranych sieci zgodnie z projektem, oraz ich punktów węzłowych, taki jak np. studzienki kanalizacyjne.

Geodeta po wykonaniu czynności tyczenia dokonuje wpisu do dziennika budowy, sporządza szkic tyczenia, a także składa do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wymagany operat.