Oferta

Firma Geo-line oferuje usługi i współpracę z zakresu:

  • Sporządzanie map do celów projektowych (analogowych oraz numerycznych)
  • Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
  • Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
  • Podziały nieruchomości
  • Wznowienie znaków granicznych
  • Ustalenie przebiegu granic działek
  • Sporządzanie map do celów prawnych (m. in. do Ksiąg Wieczystych)
  • badanie Ksiąg Wieczystych