Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy

Ostatnim etapem prac geodezyjnym przy budowie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy jest ich pomiar powykonwaczy.

Po zakończeniu realizacji inwestycji, przed zasypaniem nowo powstałej sieci bądź przyłącza należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, która stanowi podstawę do wniesienia nowych elementów na mapę zasadniczą oraz dostarcza informacji o nowo powstałym obiekcie liniowym w ewidencji sieci uzbrojenia terenu.